Gå til hovedindhold

Faggrupper

For faggrupperne i Dansk Ledningsejerforum gælder, at:

- der er tildelt en høj grad af selvstændig kompetence

- Fællesudvalget skal godkende faggruppernes kommissorier

- Dansk Ledningsejerforums medlemsorganisationer bestemmer selv, om de vil lade sig repræsentere, og i givet fald hvem, de vil have som repræsentanter i en faggruppe

 

Der er 3 nedsatte faggrupper:


Læs kommissorier for de forskellige faggrupper her
Yderligere information om de enkelte faggruppers arbejde samt deres kommissorier kan findes på siderne for de enkelte faggrupper.