Gå til hovedindhold


Velkommen til 
Dansk Ledningsejerforum

 

Dansk Ledningsejerforum er et samarbejdsorgan og interesseorganisation for danske ledningsejerorganisationer 
og regionale eller landsdækkende ledningsejere.

Dansk Ledningsejerforum er stedet, hvor ledningsejernes fælles holdninger formuleres, og hvortil man kan henvende sig, hvis man ønsker at høre ledningsejernes mening om et relevant emne. En ledningsejer er en privat eller offentlig organisation, 
der etablerer og vedligeholder ledninger, kabler og rør i jorden.

Dansk Ledningsejerforum tager initiativer til at fremme og koordinere udviklingen på ledningsområdet, 
f.eks. ved afgivelse af høringssvar, undervisning om graveskader, udarbejdelse af anbefalinger og meget mere.