Gå til hovedindhold

Undervisning

Deltagerne kan indhente nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer og lokalisere alle former for forsynings-/afløbsledninger. Deltagerne kan medvirke til forebyggelse af graveskader ved at anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre gravearbejde uden at beskadige ledningsnet.

 

Målgruppe

Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
Der udbydes kurser i forbyggelse af graveskader følgende steder:

Mercantec - Ulfborg   Link til hjemmeside

På uddannelsesstedets hjemmeside vil de berammede kurser være nævnt. Såfremt der p.t. ikke er berammet kurser, kan uddannelsesstedet kontaktes, da de gerne vil oprette hold, når der er efterspørgsel.

 

Mål

Deltagerne kan indhente nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer i jorden og lokalisere alle former for forsynings-/afløbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere, dels ved brug af kabelsøgningsudstyr, prøvegravning og verifikation via dæksler, skabe mv.

Deltagerne kan således medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmærkning i og over jorden samt vurdere og anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet.
Deltagerne kan udføre gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet og kan udføre arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlæg i jord, sikkerhedsregler og særlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper.

Deltagerne er desuden i stand til at afmærke såvel gamle som nye ledninger, at beskytte og understøtte disse samt foretage korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. gældende standarder. I tilfælde af graveskade kan deltageren handle korrekt, så ulykker undgås, og skaden begrænses.