Gå til hovedindhold

Pas på – og grav forsigtigt

Så længe der er vand i hanen og fjernsynet virker, så er der vel ingen grund til at bekymre sig om rør og ledninger? Og dog!

For i disse gør-det-selv tider er det utroligt, hvad man selv kan udføre af spændende projekter. Det er jo let at plante en ny hæk, lægge fliserne om i indkørslen eller måske bygge en ny carport, udestue eller drivhus. Der skal jo blot graves et par huller.

 

Rør og ledninger – på kryds og tværs

Skal man i gang med at grave, så er der grund til at passe på. For rundt om huset er der ofte et utal af rør og ledninger, der er godt gemt under græsplænen, staudebedet, fliser og indkørsel. Det er rør til vand, kloak, fjernvarme og gas samt ledninger til el, telefon og TV.

Et virvar på kryds og tværs, som de færreste kender beliggenheden af – og i hvilken dybde. Nogle af ledningerne – det kan både være el, gas, antenne og telefon - ligger ofte kun 30 cm dybt, og de kan nemt ødelægges med en almindelig spade.

 

”Gør det selv” – økonomisk hovedpine

Det, der starter som en dejlig dag med gør-det-selv i haven, kan hurtig blive til en grim økonomisk hovedpine for ejeren, der selv ødelægger rør og ledninger.

En kedelig oplevelse, som mange kunne undgå, hvis man blot i tide havde undersøgt, hvorde forskellige rør og ledninger var placeret. Og ikke nok med, at ejeren selv kommer til at betale for at få ledningerne repareret igen. Hele ejendommen risikerer også at komme til at undvære vand, varme, el, TV og telefon i længere tid.

 

Hvem har ansvaret?

Som udgangspunkt er det altid ejeren, der har ansvaret for graveskader på rør og ledninger indenfor grunden. Det gælder også, hvor ejeren hyrer en mand og en gravemaskine til alt det grove og selv bestemmer, hvor der skal graves.

Får ejeren derimod en håndværker til at gennemføre hele graveprojektet, så er det håndværkeren, der har pligt til at undersøge alle ledningsforhold, og dermed overtager han – dvs. håndværkeren – også erstatningspligten.

Så skal der fremmede håndværkere med, så er det vigtigt at få styr på, hvem der har ansvaret for evt. graveskader – inden man går i gang.

 

Spørg - før du graver

Normalt føres alle rør og ledninger ind på grunden fra den vej, hvor der er indkørsel, men det kan også ske fra en nabogrund. For at få en mere præcis oplysning om ledningernes

placering, kan man kontakte alle de forsyningsselskaber, man får regning fra. Det vil ofte være det lokale vandværk, der står for vandledningen frem til grundens skel, kommunens

tekniske forvaltning, der har ansvaret for kloakledningerne i vejen, og andre selskaber som Tele Danmark og de lokale fjernvarme-, gas- el-, kabel- og antenneselskaber i området. Har man ikke selv et kort med tegninger over grunden, kan man få eller købe et kort hos kommunen, så man kan samle alle oplysninger på det samme kort. Husk samtidig at notere dybden.

 

Grav forsigtigt

Husk, at alt gravearbejde også er et spørgsmål om sikkerhed. Ikke blot for den der graver, men også for folk, der er i nærheden.

For at undgå uheld er mange rør og ledninger forsynet med advarselsbånd, som typisk er placeret 20 – 50 cm over ledningen. Men det er desværre ikke altid en regel, man kan regne med.

Gamle rør og ledninger er ofte anlagt uden advarselsbånd, og nye rør og ledninger bliver ofte etableret ved underskydning, dvs. uden opgravning og uden advarselsbånd.

Skal der graves i nærheden af rør og ledninger - så husk: Pas på - og grav forsigtigt