Gå til hovedindhold

Styret underboring anbefaling

Det anbefales:

- at der altid udarbejdes en borerapport i forbindelse med underboringer.

- at ledningsejere, der får foretaget boringer i forbindelse med anlægsarbejder, kun benytter de borefirmaer, der er medlem af No Dig kontrolordningen for styret boring og gennempresning. Ordningen stiller bl.a. krav til udformning af borerapporter. Link:  Bygherrevejledning inkl. bilag januar 2012

- at hvis ledningsejeren i forbindelse med boringen har indmålt og indlagt data for underboringen i GIS med X;Y;Z koordinater, skal der på forespørgsel udleveres digitale data, koordinatlister eller borerapport for den ansøgte boring.

- at der altid udleveres borerapport i PDF format, hvis der ikke kan udleveres digitale data for boringen.

- at det markeres tydeligt på ledningsplaner, hvor der er udført underboringer.

- at det af signaturforklaringen fremgår hvilken slags boring/gennempresning, der er vist på ledningsplanen.