Gå til hovedindhold

Signaturer anbefaling

Dansk Ledningsejerforums anbefaling omkring brug af farver og signaturer på ledningsplaner udleveret i forbindelse med LER

I december 1994 udgav FULS (Fællesudvalget vedrørende ledningssamarbejde) ”Vejledning til fremstilling af Ledningsplaner og Oversigtskort til Udlevering”. I denne vejledning blev det anbefalet at benytte bestemte farver og signaturer til forskellige forsyningsarters ledninger.

Der er sket meget siden 1994, og i dag er der ikke mange forsyningsselskaber, der følger disse forældede anbefalinger. Dette er årsagen til, at DLF (Dansk Ledningsejerforum) nu har taget opgaven op og lavet en ny og mere tidssvarende anbefaling til brug af farver og signaturer til ledninger. Denne anbefaling erstatter ikke FULS-anbefalingen, da denne indeholder mange flere anbefalinger end blot farver og signaturer.

 

 Anbefaling kan downloades som pdf