PRINT

Herunder kan du finde links til medlemmerne af Dansk Ledningsejerforum og andre relevante links for ledningsejerne.

 

Skulle du have en ide til et link der kunne være interessant for Dansk Ledningsejerforum er du velkomme til at sende en mail til os 

 

 

Medlemmer af Dansk Ledningsejerforum:

 

 

Danske Vandværker

 

Dansk Fjernvarme

     

 

Dansk Energi

  Dansk Vand og Spildevandsforening
     
   

Forenede Danske Antenneanlæg

 

Naturgasselskaberne

     
     

TDC

   Telia Danmark

 

 

Andre relevante links for ledningsejerne: 

 

Andre interesseorganisationer:
Dansk Byggeri
Kommunernes Landsforening

NO-DIG kontrolordning

Geoforum
 
Andre eksterne links:
LER - Ledningsejerregister
Dansk Standard
Vejledning om jord
FOT kort - Projekt FOT Danmark
 
Myndigheder:
Vejdirektoratet
Transportministeriet
Klima- og Energiministeriet
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling
IT- og Telestyrelsen
Geodatastyrelsen
Miljøministeriet
OIS - Den offentlige informationsserver