PRINT

Styret underboring anbefaling

 

Det anbefales:

 

  • at der altid udarbejdes en borerapport i forbindelse med underboringer.

  • at ledningsejere, der får foretaget boringer i forbindelse med anlægsarbejder, kun benytter de borefirmaer, der er medlem af No Dig kontrolordningen for styret boring og gennempresning. Ordningen stiller bl.a. krav til udformning af borerapporter. Link: Bygherrevejledning inkl. bilag januar 2012

  • at hvis ledningsejeren i forbindelse med boringen har indmålt og indlagt data for underboringen i GIS med X;Y;Z koordinater, skal der på forespørgsel udleveres digitale data, koordinatlister eller borerapport for den ansøgte boring.

  • at der altid udleveres borerapport i PDF format, hvis der ikke kan udleveres digitale data for boringen.

  • at det markeres tydeligt på ledningsplaner, hvor der er udført underboringer.

  • at det af signaturforklaringen fremgår hvilken slags boring/gennempresning, der er vist på ledningsplanen.