PRINT

 

Faggruppe for Ledningsregistrering:

 
Faggruppen skal følge udviklingen inden for fagområdet og om muligt koordinere og præge den til fælles bedste for ledningsejerne.
 
Faggruppen skal udveksle erfaringer og fremme vidensniveauet inden for fagområdet hos ledningsejerne.
 
Faggruppen skal søge at udvikle og koordinere fælles retningslinier til fælles bedste for ledningsejerne inden for fagområdet. Desuden fremme retningsliniernes brug hos ledningsejerne.
 
Faggruppen skal repræsentere Dansk Ledningsejerforum i relevante eksterne udvalg, arbejdsgrupper og lignende.
 
Faggruppen refererer til Dansk Ledningsejerforums Fællesudvalg.

 

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte ssj@danskenergi.dk