PRINT

 

Faggruppe for Ledningsetablering:

 

Formålet med gruppens arbejde er at vurdere lovgrundlag, normer og anbefalinger for relationer mellem myndigheder og ledningsejere i forbindelse med nedgravning af ledninger.
 
Derudover skal det søges at sikre, at ledningsejernes saglige synspunkter bliver kendt både hos ledningsejere og myndigheder.
 
Gruppen skal søge at fremme fælles holdninger og støtte fælles tiltag, således at ledningsejernes synspunkter får størst mulig gennemslagskraft.
 
Gruppen skal søge at fremme kontakt mellem lokale ledningsejere i forbindelse med vurdering af lokale vejbestyrelsers gravebetingelser. Endvidere kan gruppen formidle kontakt til løsning af lokale problemer.
 
Gruppen skal formidle, eventuelt selv tilvejebringe informationsmateriale om området. Herunder lovgrundlag, normer og anbefalinger.
 
 
Anbefaling om kvalificerende uddannelse til forebyggelse af graveskader kan hentes her.

Kontakt

Oversigt over kontaktpersoner og medlemmer i grupper og udvalg. Se oversigten

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte msj@danskenergi.dk