PRINT

 

Anbefaling: Gyldighedsperiode for ledningsplaner

Udarbejdet af Dansk Ledningsejerforums faggruppe for ledningsregistrering - februar 2013.

 

Anbefaling kan læses herunder eller downloades som pdf fil her.

 

Baggrund: 

Der findes ikke regler for, hvor længe en ledningsplan bør være gyldig. Dette har medført, at man ser mange forskellige gyldighedsperioder fra forskellige ledningsejere. Der ses perioder, som varierer fra 14 dage til 180 dage. Dette gør det meget svært for graveaktører at styre, hvornår der skal bestilles nye ledningsplaner til et graveprojekt.

På denne baggrund, opfordrer denne anbefaling til, at de enkelte ledningsejere nøje overvejer, hvor lang en gyldighedsperiode man vælger. Gyldighedsperioden bør vælges, dels ud fra egne forhold, dels tage hensyn til graveaktørernes mulighed for at kunne styre deres gravearbejder.

  

Når en Ledningsejer fastlægger hvilken gyldighedsperiode man vil anføre på sine ledningsplaner, bør følgende emner tages med i betragtning:

- Tegner man projekter ind i GIS før etablering, og medtages de på ledningsplaner?

- Hvornår tegnes projekter ind i GIS?

- Hvor lang er perioden fra, at man har etableret et anlæg, til det er tegnet i GIS?

- Hvad er sikkerhedsrisikoen ved en graveskade?

- Hvor lang tid efter etablering i marken, kan man se, at der er blevet gravet?

Osv.

 

Det anbefales:

- at ledningsejere bestræber sig på at have en gyldighedsperiode på 2 måneder.

- at ledningsejere ikke har kortere gyldighedsperioder end 1 måned.

- at ledningsejere ikke har længere gyldighedsperioder end 3 måneder.

- at ledningsejere anfører på ledningsplaner, at der skal bestilles nye ledningsplaner, hvis der er tegn på nylig graveaktivitet, selv om ledningsplanen stadig er gyldig.

 

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte ssj@danskenergi.dk