PRINT

Høringssvar

 

Dansk Ledningsejerforum er høringspart i mange sager, der vedrører ledningsejernes interesser.

 

Nedenfor findes en oversigt over høringssvar fra Dansk Ledningsejerforum.

 

 

 

2018

 

 

3. oktober

2018

Høringssvar - Ledningsgrave

9. august

2018

Høringssvar - forslag til ændring af jernbaneloven 

9. august

2018

Høringssvar- ændring af lov om cityring (1)

9. august

2018

Høringssvar- ændring af lov om cityring (2)

2017 

 
14. august 2017 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (LER2)

2016

 
18. oktober 2016 Høringssvar vedr. elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. – Lindholm 
17.oktober 2016 Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af vejloven og privatvejsloven
1. august 2016 Høringssvar vedr. forslag til lov om etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn med dertil hørende anlæg

2015

 
22. december 2015 Høringssvar til Banedanmark vedr. elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg
4. december 2015 Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige veje - nyt udkast
23. november 2015 Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3
4. november 2016 Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige veje
28. oktober 2015 Projektet Elektrificering og opgradering Fredericia- Aarhus
19. januar 2015 Lov om ændring af graveloven, teleloven og konkurrenceloven (ingen kommentarer fra DLF)
15. januar 2015 Høring over forslag til jernbane - supplerende (ingen kommentarer fra DLF)
13. januar 2015 Etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg samt dertil hørende anlæg

2014

  
22. december 2014 Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i DK
10. december 2014 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (LER)
2. december 2014 Henvendelse til transportudvalget om gæsteprincippet
13. november 2014 Foretræde for Folketingets Transportudvalg
11. august 2014 Lov om offentlige veje - genhøring
20. februar 2014 Lovforslag om moderne jernbane - om ændring af lov om jernbane
7. januar 2014 Jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (ombygning m.v. af Ringsted Station)

2013

 
3. oktober 2013 Letbane Ring 3
16. januar 2013 Ændring af lov om Cityring (afgrening til Nordhavnen)

2012

 
2. oktober 2012 Lov om offentlige veje - genhøring
17. september 2012 LER - forhøjelse af betaling
9. september 2012 Kommentarer til DS 475 - endelig høring
20. februar 2012 Lov om offentlige veje

2011

 
14. december 2011 Kommentarer til DS 475 - prehøring
30. september 2011 Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje
10. januar 2011 Obligatorisk digital kommunikation 

2010

 
22. november 2010 Lov om private fællesveje (opfølgning)
16. november 2010 Lov om private fællesveje
13. august 2010 Udkast til ny bekendtgørelse om LER
14. januar 2010  Lov om private fællesveje (advokatnotat)

2009

 
3. marts 2009 Forslag til nyt koordinatsystem til opmålings-, bygge- og anlægsbranchen

2007

 
17. oktober 2007 LER-loven (ændringsforslag)
7. marts 2007 Lovforslag om Cityring

2006

 
17. oktober 2006 FOT forretningsmodel

2005

 
5. december 2005 FOT Specifikation version 3
29. juli 2005 Registrering af ledningsejere (bekendtgørese §§12-19)
31. januar 2005 Registrering af ledningsejere

2004

 
23. april 2004 LER
23. februar 2004 Bemærkninger til FOT-projektet og afrapportering af førstegangsproduktionen
15. januar 2004 Ændringsforslag til L52
12. januar 2004 Anmodning om foretræde for boligudvalget i relation til L52

2003

 
16. oktober 2003

Lov om registrering af ledningsejere

16. juni 2003

Lov om ledningsejerregistrering

2002

 
1. juli 2002

Standardvilkår for ledningsarbejde m.v. i og over vej

2001

 
29. juni 2001 Standardregulativ for større ledningsarbejder m.v.
15. juni 2001 Genanvendelse af jord og restprodukter
24. april 2001 Nye anbefalinger ved introduktion af System 2000

2000

 
18. maj 2000 Indførelse af referencesystem