PRINT

Faggruppen har udarbejdet materiale, som kan bruges i undervisning samt til inspiration

 

Vejledning, som blandt andet omhandler:

- Ledningers placering og afmærkning

- Før der graves

- Når der graves

- Hvis skaden sker

 

Fotogalleri, som er opdelt i:

- Fotos efter situation

- Fotos efter ledningstype 

 

Du kan downloade materialet (.pdf) herunder:


- Anbefaling om kvalificerende uddannelse til forebyggelse af graveskader
 

- Vejledning
 

- Fotogalleri

Kontakt

Oversigt over kontaktpersoner og medlemmer i grupper og udvalg. Se oversigten

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte ssj@danskenergi.dk