PRINT

ERFA-gruppe vedrørende gæsteprincippet efter vejlovene:

 

Gruppen drøfter spørgsmål om gæsteprincippet, som er af generel interesse for alle ledningsejerne. Der afholdes ca. 4 møder årligt, hvor der udveksles erfaringer om konkrete sager om fortolkningen af gæsteprincippet, dvs. om hvem skal betale for en ledningsomlægning.

Der skrives ikke mødereferat fra møderne, og gruppen har ingen formand. John Thorn, HMN GasNet P/S er kontaktperson for Dansk Ledningsejerforum.

Når gruppen bliver opmærksom på principielle nye domme og afgørelser, vil disse blive lagt ind på hjemmesiden under Gæsteprincippet.

 

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte ssj@danskenergi.dk