PRINT

Dansk Ledningsejerforum

Dansk Ledningsejerforum er et samarbejdsorgan og interesseorganisation for danske ledningsejerorganisationer og regionale eller landsdækkende ledningsejere.

 

Dansk Ledningsejerforum er stedet, hvor ledningsejernes fælles holdninger formuleres, og hvortil man kan henvende sig, hvis man ønsker at høre ledningsejernes mening om et relevant emne. En ledningsejer er en privat eller offentlig organisation, der etablerer og vedligeholder ledninger, kabler og rør i jorden. 

 

Dansk Ledningsejerforum tager initiativer til at fremme og koordinere udviklingen på ledningsområdet fx ved afgivelse af høringssvar, undervisning om graveskader, udarbejdelse af anbefalinger og meget mere.

 

Foretræde for Folketingets Transportudvalg

Den 13. november 2014 havde Dansk Ledningsejerforum foretræde for Folketingets Transportudvalg sammen med Dansk Energi og Teleindustrien.

 

Foretrædet omhandlede Lov om offentlige veje, hvor de tre foreninger er utilfredse med flere punkter. Det er muligt af læse DLF's talepapir her.

 

Fra Dansk Ledningsejerforum deltog formand Henrik Vinther Jensen (til højre). Til venstre ses Christian Berg fra Dansk Energi, mens Jakob Willer fra Teleindustrien ses i midten.

 

 

 

    

 

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte msj@danskenergi.dk

 

 

Årsberetning

Se Dansk Ledningsejerforums seneste årsberetning, som omhandler 2017.