PRINT

Fællesudvalget behandler fortrinsvist sager af fælles interesse og kun undtagelsesvis sager af interesse for et enkelt medlem.

 

Medlemmerne af Fællesudvalget skal:

- repræsentere en ledningsejer-organisation af regional eller landsdækkende karakter eller - i mangel herpå - en ledningsejer
- økonomisk bidrage til godkendte udgifter
- have de øvrige repræsentanters godkendelse

 

Medlemmer af Fællesudvalget er:

- Formand: Kristian Friis,
  DANVA - kontakt -

- Kresten Bladt
  TDC, - kontakt -

- John Thorn,
  HMN GasNet P/S, (Naturgasselskaberne) - kontakt -

- Robert Jensen, 
  Danske Vandværker, (FDV) - kontakt -

- Gunner M. Nielsen, 
  Forenede Danske Antenneejere, (FDA) - kontakt -

- Rasmus B. Eriksen, Dansk Fjernvarme - kontakt -

 

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte ssj@danskenergi.dk

 

Årsberetning

Se Dansk Ledningsejerforums seneste årsberetning, som omhandler 2018.