PRINT

Fællesudvalget behandler fortrinsvist sager af fælles interesse og kun undtagelsesvis sager af interesse for et enkelt medlem.

 

Medlemmerne af Fællesudvalget skal:

- repræsentere en ledningsejer-organisation af regional eller landsdækkende karakter eller - i mangel herpå - en ledningsejer
- økonomisk bidrage til godkendte udgifter
- have de øvrige repræsentanters godkendelse

 

Medlemmer af Fællesudvalget er:

- Formand: Carl-Vilhelm Rasmussen,
  Dansk Energi - kontakt -

- Kresten Bladt
  TDC, (TDC) - kontakt -

- John Thorn,
  HMN GasNet P/S, (Naturgasselskaberne) - kontakt -

- Else Bjerring Højbjerg, 
  AffaldVarme Aarhus, (Dansk Fjernvarme) - kontakt -

- Robert Jensen, 
  Danske Vandværker, (FDV) - kontakt -

- Gunner M. Nielsen, 
  Forenede Danske Antenneejere, (FDA) - kontakt -

- Kristian Friis 
  DANVA - kontakt - 

 

Kontakt

Oversigt over kontaktpersoner og medlemmer i grupper og udvalg. Se oversigten

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte jpc@danskenergi.dk.

Årsberetning

Se Dansk Ledningsejerforums seneste årsberetning, som omhandler 2016.