PRINT

 

 

For faggrupperne i Dansk Ledningsejerforum gælder, at:
 

- der er tildelt en høj grad af selvstændig kompetence

- Fællesudvalget skal godkende faggruppernes kommissorier

- Dansk Ledningsejerforums medlemsorganisationer bestemmer selv, om de vil lade sig repræsentere, og i givet fald hvem, de vil have som repræsentanter i en faggruppe

 

Der er 3 nedsatte faggrupper:

Faggruppe vedr. gæsteprincippet (erfa-gruppe)

Faggruppe for ledningsregistrering

Faggruppe til forebyggelse af graveskader

 

Du kan læse meget mere om de enkelte faggruppers arbejde samt deres kommissorier under de enkelte faggrupper. 

Sekretariat

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dansk Ledningsejerforum, kan du kontakte ssj@danskenergi.dk